Konkursy: XIII edycja Nagrody Poetyckiej Orfeusz (31.01.2024)

Do XIII edycji Nagrody Poetyckiej Orfeusz zostało zgłoszonych pięć tomów wierszy wydanych przez Norbertinum:

 

Maria Duszka, Hanami,

Arkadiusz Frania, Kropka i kropla,

Alicja Mazan-Mazurkiewicz, Wybryki liryczne,

Marek Szewczyk, Dumka na dwa karabiny,

Leszek Wójtowicz,  Zgodnie z rozkładem.

 

18 kwietnia br. na posiedzeniu kapituły nagrody w składzie: prof. Anna Legeżyńska, prof. Jarosław Ławski – przewodniczący, prof. Agnieszka Czajkowska, Barbara Gruszka – Zych,  Bronisław Maj, Marek Zagańczyk oraz Wojciech Kass – sekretarz (bez prawa głosu) wyłonionych zostanie 20 nominacji do nagrody ORFEUSZ Grand Prix  oraz laureat ORFEUSZA Mazurskiego. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się 20 lipca w Muzeum K.I. Gałczyńskiego.