Premiera: PIOTR A. SZYMAŃSKI, MIROSŁAW K. SZPAKOWSKI, „Zarządzanie w pedagogice, kulturze i sztuce” (29.03.2023)

29 marca 2023 roku ukazała się książka „Zarządzanie w pedagogice, kulturze i sztuce” autorstwa Piotra A. Szymańskiego i Mirosława K. Szpakowskiego.

 

Obaj autorzy, na drodze swoich doświadczeń doktoranckich, zdołali szeroko ujętą kulturę i sztukę wpisać w rozważania oscylujące wokół kluczowych aspektów zarządzania. Nie byłoby to możliwe bez udokumentowania pracy badaniami własnymi. Są one o tyle wartościowe, że zostały przeprowadzone przez prawdziwych specjalistów w swojej dziedzinie.

Mirosław K. Szpakowski to doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Doctor of Business Administration Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie & Apsley Business School London; nauczyciel akademicki Akademii Zamojskiej, trener biznesu i doradca zawodowy. Warto również podkreślić, że jest ekonomistą z wieloletnią praktyką menedżerską oraz autorem wielu książek i publikacji o przedsiębiorczości i zarządzaniu.

Piotr A. Szymański to doktorant nauk teologicznych, pedagog z równie imponującym doświadczeniem, muzyk i animator kultury. Przez dwie dekady prowadził działalność społeczną, łącząc ją skutecznie z zarządzaniem i przedsiębiorczością. W kontekście tych dokonań zamysł osadzenia pedagogiki kultury i sztuki na gruncie ogólnej teorii o zarządzaniu organizacjami jawi się niezwykle interesująco. Dotychczasowe prace badawcze w tym zakresie zostały bowiem uzupełnione o najnowsze analizy i wnioski dotyczące drugiej dekady XXI wieku.

Mirosław K. Szpakowski przybliżył teorię oraz specyfikę zarządzania organizacjami. Opracował przy tym model ewolucji zarządzania, podkreślając w nim znaczenie informacji, wiedzy, zmiany oraz wiary, które determinują ewolucyjny rozwój człowieka. W rozdziale badawczym natomiast podjął skuteczną próbę skonfrontowania umiejętności komunikacyjnych nauczycieli z wyzwaniami, które narzuca po(covidowa) współczesność i zmiany geopolityczne związane z rosyjską agresją na Ukrainę. Czy pedagodzy i doradcy zawodowi są w stanie przygotować młodzież do zupełnie nowych realiów? Co determinuje decyzje młodych ludzi wybierających przyszłą profesję? Jakie funkcje w kontekście przyszłości zawodowej młodych ludzi spełniają rodzice, rodzina, środowisko, uwarunkowania socjalne, szkoła i doradcy zawodowi? Jaki jest związek między statusem społecznym rodziców a karierą zawodową ich dzieci? Jak wreszcie wobec współczesnych wyzwań oraz zmieniających się warunków aktywności zawodowej młodych Polaków, pozycjonuje się formalny system edukacji? Wiele cennych wskazówek i szczegółowych odpowiedzi, popartych wynikami badań oraz ich analizą, znajdziemy w rozdziale badawczym niniejszej dysertacji.

Piotr A. Szymański, wykorzystując swe bogate doświadczenie, skoncentrował się na zadaniach Kościoła katolickiego w obrębie wspólnot, grup i zrzeszeń religijnych. Autor pokusił się również o dogłębną analizę wpływu środków masowego przekazu i najnowszych technologii na siłę religijnego przekazu. W części badawczej zaprezentował natomiast szczegółowo wyniki 200 arkuszy ankiet dotyczących funkcjonowania zespołów przykościelnych i 250 kwestionariuszy opracowanych dla osób – członków Kościoła katolickiego. Badania poddane analizie zostały przeprowadzone od stycznia 2014 roku do stycznia 2016 roku na terenie archidiecezji lubelskiej, co oznacza, że są najnowszym opracowaniem w tym zakresie, które doczekało się opracowania naukowego.