Premiera: WALDEMAR MICHALSKI, „Współczesny Lublin poetycki” (30.12.2020)

30 grudnia 2020 r. ukazał się obszerny tom szkiców literackich Waldemara Michalskiego pt. „Współczesny Lublin poetycki. Od Józefa Czechowicza do Bohdana Zadury”.

 

Tom prezentuje sylwetki 24 współczesnych (XX-XXi w.) poetów lubelskich oraz syntetyczne interpretacje ich twórczości.

 

Waldemar Michalski:

Poezja w mieście nad Bystrzycą ma swoją bogatą i piękną tradycję. Patronami lubelskich poetów byli i są liczni poprzednicy a szczególnie Jan Kochanowski i Józef Czechowicz. Każdy wiersz ma tu swoją miarę w odniesieniu do wierszy tych dwóch poetów, a pamiętajmy, że wielu czytelników i entuzjastów znajduje też poezja Józefa Łobodowskiego, Wacława Iwaniuka czy Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Lublin jest dziś miastem pogranicza, a to także nie pozostaje obojętne na to, co i o czym się pisze w mieście, które pretenduje do tzw. „Bramy na Wschód”... [...]

W książce Współczesny Lublin poetycki staram się pokazać na przykładzie wybranych autorów charakterystyczne lubelskie indywidualności poetyckie. Równocześnie przywołuję „trzech wielkich” z lat minionych, którzy nie tylko stworzyli zorganizowane środowisko literackie w Lublinie lat międzywojennych, ale ich twórczość także dziś jest żywa, chętnie czytana i na nowo odkrywana. Ta trójka to Józef Czechowicz, Józef Łobodowski i Kazimierz Andrzej Jaworski. Ze zrozumiałych więc względów szkice o ich twórczości otwierają książkę Współczesny Lublin poetycki. Czytelnikowi książki należy się dodatkowa informacja. Zwykle podobne publikacje zamieszczają zdjęcia omawianych autorów. Ważniejsze od zdjęcia wydaje mi się pokazanie portretu poetyckiego autora poprzez druk wiersza charakterystycznego dla jego twórczości. Nie zdjęcie więc, ale wiersze poprzedzają szkice o twórczości prezentowanych  poetów.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.