Premiera: „Pamięć. Monografia” (30.03.2021)

30 marca 2021 r. ukazał się obszerny tom studiów poświęconych różnym aspektom pamięci odsłanianej w literaturach słowiańskich – „Pamięć. Monografia”. Jest to pokłosie międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich”, która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim, w Instytucie Filologii Słowiańskiej w dniach 16-17 maja 2019 r. Artykuły prezentowane w tym tomie traktują o fenomenie pamięci w ujęciu literackim szerokiego spektrum językowego Słowiańszczyzny Zachodniej, Wschodniej i Południowej. Odnajdujemy tu omówienia sposobów ewokacji literackiej tematu pamięci w odniesieniu zarówno do epok dawnych (wieki XVI-XVII i XIX), jak i dwudziestowiecznych totalitaryzmów i przemian narodowościowych po drugiej wojnie światowej. Materiał niezwykle bogaty i różnorodny, omówiony przez wybitnych znawców z wielu ośrodków naukowych Polski, Rosji, Ukrainy, Czech, Słowenii i innych.