Premiera: „Kultura ludowa Lubelszczyzny. Stan – Wartości – Perspektywy”, red. nauk. JAN ADAMOWSKI (17.12.2020)

17 grudnia 2020 roku ukazał się obszerny tom artykułów poświęconych „Kulturze ludowej Lubelszczyzny” pod redakcją naukową prof. Jana Adamowskiego przy współudziale Zdzisława Podkańskiego.

 

Tom gromadzi teksty wybitnych przedstawicieli nauk humanistycznych i kulturoznawczych – uczestników sympozjum poświęconego kulturze ludowej Lubelszczyzny, które odbyło się w Lublinie w roku 2018. Teksty zogniskowane są wokół refleksji nad stanem i wartościami, jakie w różnych swoich zakresach (kultury materialnej, duchowej i społecznej) niesie kultura ludowa Lubelszczyzny. To jedno z najbardziej wszechstronnych źródeł tejże refleksji, ponieważ teksty zawarte w tym tomie obejmują zjawiska językoznawcze, muzykologiczne, kulturoznawcze z zakresu obrzędowości, wierzeń, strojów, zwyczajów, kultury stołu, a także ogólne zagadnienia natury historycznej i socjologicznej ważne dla regionu lubelskiego.