Premiera: MAREK SZEWCZYK, „Ten czas. Kolędy i pastorałki” (9.12.2020)

9 grudnia 2020 roku ukazał się tom poezji Marka Szewczyka „Ten czas. Kolędy i pastorałki”.

 

Święta Bożego Narodzenia to temat mocno zakorzeniony w poezji polskiej. Marek Szewczyk proponuje jego uwspółcześnioną wersję, aczkolwiek niekiedy również odwołującą się do tradycji, tak przecież bogatej, że trudno jej nie dotknąć. Jego wiersze niosą raczej obraz ludzkiego przeżywania tego świętego czasu, wplatając bogactwo treści teologicznych w odczucia, wrażenia, emocje, które rodzi świąteczna atmosfera. To piękny, subtelny przekaz spodziewań, nadziei i wiar w czasie oczekiwania, a także ich różnych realizacji w dniach pamiątki Bożego Narodzenia. Poeta łączy ludzkie z Boskim, wplatając obrazy z Betlejem w naszą codzienność. Daje w ten sposób wyraz istocie „tego czasu”, czyli włączenia Bożej nieskończoności w kruchość człowieczego losu. Warto zadumać się nad nami i Bogiem wśród nas. Po to jest „ten czas”...