HANKA BONDARENKO laureatką Nagrody Głównej w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Jury XXIV Konkursu Poetyckiego im. Anny Kamieńskiej w składzie: Sławomir Płatek, Jan Henryk Cichosz, Czesław Markiewicz przyznało Nagrodę Główną Hance Bondarenko za tom „kobieta która gotuje rosół”. Konkurs obejmował tomy poetyckie wydane w latach 2018-2019.

 

W uzasadnieniu werdyktu podano:

 

[,,,] autorka zaskakuje „nieponowoczesną” lapidarnością. Zdaje się programowa oszczędność, wręcz „esencjonalność”, paradoksalnie nie kastruje panoramiczności przesłań. Kilkunastoma słowami, bez rozbudowanych metafor poetka osiąga niemal epicki wymiar. A to dlatego, że obracając się w obrębie „powszedniej topiki”, odsyła czytelnika w rozpoznawalne niemal przez każdego z nas „codzienne konotacje” – choćby w tytułowym wierszu, w którym „uświęcony rosół”, tym bardziej gotowany przez kobietę, jednocześnie przewartościowuje stereotypy (na zasadzie zastosowania „antytoksyny”), a przy okazji „błogosławi” symbol skupiający „atencje” tyleż rodzinne, co religijne; komuż rosół kojarzy się np. z „bezmięsnym piątkiem” albo każdym innym „dniem powszednim”? Cała formuła tomiku oparta jest na wieloznacznościach przywoływanych symboli, na zasadzie „noża kuchennego”, który służy do „krajania chleba”, ale może być użyty do „zabijania”.

 

Relacje o Konkursie: Krasnostawski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie, „Tygodnik Zamojski”, krasnystaw.naszemiasto.pl