Premiera: WIKTOR KOWALCZYK, „Trwanie i przemijanie” (9.10.2020)

9 października 2020 roku ukazał się album poetycko-fotograficzny „Trwanie i przemijanie” autorstwa Wiktora Kowalczyka.

 

Wiktor Kowalczyk jest administratorem Dworku Wincentego Pola, oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie. Jego pasją od młodości jest fotografia, drugą zaś – poezja, uprawiana z kolei od niedawna. „Trwanie i przemijanie” stanowi wyraz połączenia obu tych twórczości, skupionego wokół tematu czasu i jego odmian. Wybrane kadry ludzkiej i naturalnej architektury świata stają się pretekstem do ciekawych refleksji o paradoksalnej trwałości zdarzeń. To, co pozornie nieuchwytne i przemijające, nabiera cech nieprzemijalności dzięki oku i słowie poety.