Premiera: ANNA PONIATOWSKA, „Poszukiwanie przystani. In Quest of a Harbor” (30.07.2020)

30 lipca 2020 roku ukazała się książka Anny Poniatowskiej „Poszukiwanie przystani. In Quest of a Harbor” – polsko-angielskie wydanie wspomnień o losach kresowej rodziny rozproszonej po świecie wskutek rzezi wołyńskiej.

 

Jest to – odtworzone na podstawie dokumentów i pamięci – świadectwo dziejów kresowej rodziny osiadłej przed wojną na Wołyniu, zmuszonej do opuszczenia domu wskutek okrucieństwa ukraińskich nacjonalistów, rozproszonej w różnych krajach Europy i w Ameryce, pielęgnującej jednak rodzinne więzi i odnajdującej w nich siłę przetrwania. Odbyta kilka lat temu podróż do Małyńska (Ukraina), rodzinnego gniazda, zainspirowała Annę Poniatowską do odtworzenia historii przodków uwikłanej w tryby tragicznej historii Polski i Europy XX wieku. Wartka i ciekawa narracja pozwala czytelnikowi na przeżycie losów polskich rodzin kresowych dotkniętych dramatem wojny. Autorka odnalazła swoją życiową „przystań” w okolicach Nałęczowa, których klimat i otoczenie przypominają jej bezpowrotnie utraconą atmosferę dzieciństwa.

Wspomnienia te, ilustrowane reprodukcjami zachowanych, historycznych fotografii i dokumentów, a także zdjęciową relacją z podróży do Małyńska, wpisują się w żywy obecnie nurt ocalania pamięci ostatnich świadków historii Polski okupowanej i doświadczającej największych totalitaryzmów w historii świata. Znaczenie tej relacji podnosi zamiar jej opublikowania w dwóch językach: polskim i angielskim (tłumaczenia na język angielski dokonał prof. Jan Kłos), w jednym tomie. Dzięki takiemu zabiegowi książka uzyska szerszy zasięg, szczególnie w kręgach młodych potomków polskich emigrantów, w większości już tracących kontakt z językiem polskim.