21.08.2020 – Premiera: MARCIN DREWICZ, „Zamilczany rok Polski mocarstwowej 1919 (i tematy pokrewne)”

21 sierpnia 2020 r. ukazał się czwarty tom serii dra Marcina Drewicza „Wybór artykułów z portalu MAGNA POLONIA”: „Zamilczany rok Polski mocarstwowej 1919 (i tematy pokrewne)”.

 

[...] na podstawie rozmaitych lektur, dochodzimy do przekonania, że rok 1919 był Rokiem Polski Mocarstwowej. Rok 1920 też, ale już nie cały. Lecz o tym w obecnym polskim obiegu medialno‑wydawniczym panuje wciąż zmowa milczenia – cicho sza... z powodów polityczno‑ideowych, ale i z prostego gapiostwa, lenistwa i konformizmu. Trzeba by bowiem podjąć trud, najlepiej gdy zbiorowy, aby wyjaśnić te dziejowe fenomeny:

Jakim to bowiem sposobem Naród, który raptem wydobył się z ponad stuletniego państwowego niebytu do roli lokalnego mocarstwa, podobnie szybko, gdyż po upływie ledwie roku–dwóch, tę swoją mocarstwową rolę utracił? Jak dotąd bezpowrotnie.

 

Marcin Drewicz, fragment „Tytułem wprowadzenia”