Premiera: ANNA ŁYCZEWSKA, „Nieoczywistość nieanielska” (24.06.2020)

24 czerwca 2020 roku ukazał się tom poezji Anny Łyczewskiej „Nieoczywistość nieanielska”.

 

Waldemar Michalski (fragm. wstępu):

 

Od pierwszych wierszy, opublikowanych przed czterdziestu pięciu laty, Anna Łyczewska przemawia własnym poetyckim głosem. Jej liryka urzeka tekstem zbudowanym często z kilku wersetów, w których natura lub architektura są pretekstem do rozważań o kondycji człowieka zespolonego z otaczającym światem. Anna Łyczewska jest poetką postrzegającą świat w wymiarze optymistycznym, przyjaznym człowiekowi, może dlatego, jak już wspomniałem, w jej wierszach gości żart, dowcip, dobry humor, a anioł bywa najlepszym przewodnikiem. Słychać w tych wierszach także nutę melancholii, okazjonalnej zadumy, bo nie wszystko jest tak, jak być powinno, i nie może tu pomóc nawet anioł, który „ludziom oddał swoje serce”. [...]

Tom najnowszy pt. Nieoczywistość nieanielska [...] wnosi do poezji Anny Łyczewskiej ogromny ładunek muzyki, światła i wszechobecnej anielskiej troski. Bywa, że poloniści dyskutują o znamionach „kobiecości” w poezji. Jeżeli w ogóle można mówić o takim kryterium, to poezja Anny Łyczewskiej wydaje się dostarczać argumentów „za”. [...]

Zawsze z zainteresowaniem czekam na kolejne wiersze Anny Łyczewskiej. To poezja komunikatywna, czysta, subtelna. Jej nowy tom Nieoczywistość nieanielska to propozycja zamyślenia nad nierozpoznawalną do końca „oczywistością”, to zaproszenie do wędrówki, w której piękno i dobro odkrywane są w wymiarze dnia codziennego i powszedniego.