Pożegnania: FLIP G. DROSTE (1928-2020)

13 czerwca 2020 roku w Kessel-Lo w Belgii zmarł prof. Flip G. Droste, językoznawca, literaturoznawca, emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (językoznawstwo ogólne). Opublikował wiele artykułów i esejów na temat pochodzenia języka, językoznawstwa i semiotyki. Autor dwunastu powieści historycznych, często o tematyce religijnej (m.in. Het Verhaal van de Kinderkruistocht, Soesterberg 2004, 2006; Paulus en Thekla. Een Geschiedenis, Diemen 2019; Rabi Jezus. Een Joodse Prediker, Soesterberg 2020). Przy jego wydatnej pomocy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim powstał w 1977 roku Ośrodek Kultury Niderlandzkiej, przekształcony w 2007 roku w Katedrę Języka i Literatury Niderlandzkiej. Odznaczony Medalem za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 2020 ukazało się tłumaczenie na język polski (przekład Andrzej R. Budzisz) jego powieści Het Verhaal van de Kinderkruistocht pt. Opowieść o dziecięcej krucjacie 1212.