Premiera: HALINA ZAORSKA, „Za każdym tykaniem zegara” (10.04.2020)

10 kwietnia 2020 roku ukazał się tom poezji Haliny Zaorskiej „Za każdym tykaniem zegara”.

 

Książka Haliny Zaorskiej została przygotowana do druku przez jej córkę, dr Zofię Zaorską. Jest gestem wdzięczności za matczyne serce i wpojone wartości, które określiły życiową drogę całej rodziny. Na tom składają się wiersze odczytane z rękopisu, a także wspomnienia o Halinie Zaorskiej oraz liczne fotografie rodzinne. Książka jest obrazem szczęśliwego życia, wdzięczności za dar losu, choć droga wiodła przez doświadczenia dwóch wojen i trud powojennych lat. Zaangażowanie w ludzki świat, odpowiedź na potrzeby czasu, pomoc i oddanie dla rodziny i osób potrzebujących, pełna zaangażowania praca wśród dzieci, wrażliwość na piękno przyrody i dobro żyjące w człowieku – to przejawy ducha zawarte w pisanych do szuflady wierszach Haliny Zaorskiej. Piękny ślad życia ogromnie wartościowego, choć zarazem niezwykle skromnego i oddanego innym.